ΤΟ ΜΗ ΥΛΗΚΟ, Η ΦΥΣΙΚΗ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 2021 ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ (ΣΥΝΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ)


ΑΡΘΡΟ    ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΕΥΤΕΡΗ  ΦΥΣΙΚΗ»
                                                                                      

                                                                  συλλογή  ΣΥΣΤΗΜΑ «Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ» - 2019

Αγαπητοί αναγνώστες, δημοσιεύουμε εδώ μια συλλογή Σύστημα «Ο πλανήτης Γη» : XXV χρόνια του σεμιναρίου "Σύστημα «Ο πλανήτης Γη»" (1994-2019),(24 МВ). - ΜΟΣΧΑ:ΛΕΝΑΝΤ, 2019. – 464 σελ. – Στα ρώσικα.

Η συλλογή τοποθετήθηκε κατόπιν πρότασης του συντάκτη-μεταγλωττιστή του, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση για αυτο από τους συγγραφείς των άρθρων της συλλογής
για τους φυσικούς  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η αστροφυσική επίμονα υποστηρίζει τη Θέση: οι πλανήτες δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στην Γη. Τα φυσικά πειράματα και οι επιστημονικές παρατηρήσεις δείχνουν το αντίθετο. Πως αυτό μπορεί να είναι, σε αντίθεση με την σοβαρή τεκμηρίωση της αστροφυσικής για το αδύνατο αυτού του συμβάν; Την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση βλέπε στο άρθρο
 

THE CLASSICAL CONCEPT OF LONG-RANGE ACTION FIELDS EXISTENCE

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα πειραματικά δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις των πλανητών και ακόμη και των αστεριών στις διεργασίες της Γης. Σύμφωνα με τη θεωρία πεδίου, αυτό φανερώνει την ύπαρξη ορισμένων πεδίων των πλανητών και των αστεριών, οι επιδράσεις  των οποίων παραμένουν σημαντικές σε διαπλανητικές και διαστρικές αποστάσεις, αντίστοιχα. Τα πεδία αυτά ονομάζονται από τον συγγραφέα ως πεδία δράσης μεγάλης εμβέλειας (LRA - the long-range action fields). Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της αστροφυσικής, τα LRA-πεδία δεν μπορούν να υπάρχουν χωρίς την παραβίαση του νόμου της διατήρησης της ενέργειας. Αυτή η εργασία παρουσιάζει την έννοια της ύπαρξης πεδίων LRA χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος της διατήρησης της ενέργειας και η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Η έννοια αυτή προκύπτει ως λογική συνέπεια των πειραματικών δεδομένων. Η έννοια επιτρέπει την εξήγηση πολλών ακατανόητων πειραματικών αποτελεσμάτων, εξαλείφοντας την απώλεια μιας αιτιώδους σχέσης που παρατηρείται σε πειραματικές μελέτες και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις ιδέες του Ν.Α. Kozyrev περί του φυσικού χρόνου στα πιο ευάλωτα μέρη του. Η έννοια και το φυσικό μοντέλο των LRA-πεδίων περιέχουν τις προοπτικές πρόβλεψης σεισμών, ηλιακού καιρού, τις μελέτες των εσωτερικών διεργασιών των πλανητών, των αστεριών και τις προοπτικές δημιουργίας νέων τεχνολογιών (στις επικοινωνίες, στη ιατρική, στον έλεγχο διαδικασιών κλπ.). Πρέπει να αναγνωριστεί: η μη λήψη υπόψη της ύπαρξης LRA-πεδίων συμβάλλει στην ατέλεια της εικόνας του κόσμου.

                                                                                                                       

Στο διάστημα 2004-2006 αναπτύχθηκε ένα φυσικό μοντέλο πεδίων μεγάλης   εμβέλειας. Το    φυσικό μοντέλο, το οποίο ακολουθεί λογικά από επιστημονικά πειραματικά δεδομένα, δημοσιεύθηκε το έτος 2009 στο άρθρο     

ON THE PHYSICAL MODEL OF THE PHENOMENA REGISTERED IN EXPERIMENTS BY SHNOLL's GROUP AND SMIRNOV's GROUP

Στο αναφερόμενο άρθρο, η μελέτη των πειραματικών δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πεδίο της Γης απροσδιόριστης φυσικής φύσης. Η δομή και οι ιδιότητες αυτού του πεδίου στηνεπιφάνεια της Γης μελετώνται. Αποδεικνύεται ότι αυτό το πεδίο συνδέεται με την κίνηση της ύλης και, ιδίως, μετις εσωτερικές κινήσεις της Γης. Ως εκ τούτου, μπορεί να περιέχει τους πρόδρομους σεισμούς, που είναι συνεπείς με το πείραμα. Γίνεται λογική η ανιχνευμένη στατιστική σύνδεση της σεισμικότητας με τη διαμόρφωση τωνπλανητών, με τις ανατολές και τα ηλιοβασιλέματα, με την επίδραση των pulsar. Παρόμοια πεδία θα πρέπει να    έχουν και οι άλλοι πλανήτες, οι δορυφόροι τους, ο Ήλιος και η Σελήνη.

Αυτό είναι ένα πολύ ατελές φυσικό μοντέλο λόγω των ελλιπών επιστημονικών πειραμάτων. Εντούτοις, από ένα περιορισμένο πείραμα, ήταν δυνατό να «εκχυλίσουμε» τις συνθήκες εμφάνισης  των πεδίων μακράς εμβέλειας, την ποικιλομορφία αυτών των πεδίων και ορισμένες από τις συγκεκριμένες ιδιότητές τους. Ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο μοντέλο αποκτήθηκε χρησιμοποιώντας μακροπρόθεσμα παρατηρητικά δεδομένα (βλ. Παρακάτω).

                                                                                                                              
Η φυσική φύση και η φυσική έννοια των πεδίων μεγάλης εμβέλειας γίνονται σαφέστερα: τα πεδία μεγάλης
 εμβέλειας
αποτελούν αντικείμενο του φυσικού μη-υλικού κόσμου, βλ. Άρθρο:


BASIC PHYSICAL PROPERTIES OF THE PHYSICAL NON-MATERIAL WORLD OBJECTS


Εδώ ερευνούνται οι φυσικές ιδιότητες των μη-υλικών αντικειμένων. Δίνεται ο φυσικός ορισμός του φυσικού μη-υλικού κόσμου WNMPh. Με φυσικές μεθόδους ελήφθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: το σύνολο WNMPh δεν είναι άδειο, τα φυσικά μη-υλικά αντικείμενα ONMPh του κόσμου WNMPh ασκούν επίδραση πάνω στα φυσικά υλικά αντικείμενα OM και μπορούν να αλλάζουν τη φυσική κατάσταση των υλικών αντικειμένων. Τουλάχιστον μερικά μη-υλικά αντικείμενα ONMPh (αλλά, πιθανώς, όλα ή σχεδόν όλα τα αντικείμενα ONMPh) είναι σε θέση να διευθύνουν την αλληλεπίδραση υλικών αντικειμένων OM, το ενεργειακό ισοζύγιο αυτών των αλληλεπιδράσεων, τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ υλικών αντικειμένων OM και τη μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη. Τα άυλα αντικείμενα ONMPh ενεργούν με ασυνήθιστο μη-ενεργειακό, μη-δυναμικό τρόπο, αφού τα άυλα αντικείμενα δεν έχουν ενέργεια και ορμή. Υπάρχει ενιαίος υλικός-μη-υλικός κόσμος, τα συστατικά των οποίων WM και WNMPh αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πράγμα που απαιτεί επαρκή ανάπτυξη της φυσικής. (Οι διαδικασίες υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας, για παράδειγμα, η επίδραση του πνεύματος κ.τ.λ., υπερβαίνουν τις ικανότητες της φυσικής). Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα, τα πεδία μεγάλης εμβέλειας - τα πεδία LRA - πραγματικά υπάρχουν. Το άρθρο δείχνει ότι τα πεδία LRA δεν ανήκουν στο σύνολο WM. Επομένως, τα πεδία LRA δεν υπακούουν στους φυσικούς νόμους του υλικού κόσμου. Σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους του υλικού κόσμου WM, τα πεδία LRA, βεβαίως, δεν μπορούν να υπάρχουν. Επομένως, καθίσταται σαφές γιατί η φυσική των υλικών διεργασιών αρνείται την ύπαρξη πεδίων LRA - τελικά, τα πεδία LRA είναι εκτός της σφαίρας εφαρμογής της φυσικής των υλικών διαδικασιών. Τα πεδία LRA ανήκουν στο σύνολο WNMPh και έχουν τις ιδιότητες των αντικειμένων ONMPh που αναφέρονται παραπάνω. Έτσι, έχοντας ανακαλύψει τα LRA πεδία, αντιμετωπίσαμε την ανακάλυψη των φυσικών μη-υλικών αντικειμένων ONMPh και την μη-υλική επίδραση πάνω στα υλικά αντικείμενα. Τα ευρήματα ισχύουν κάτω από τους ακόλουθους περιορισμούς όσον αφορά την μακράς εμβέλειας επίδραση: ο νόμος της διατήρησης της ενέργειας δεν παραβιάζεται, οι επιδράσεις μεταφέρονται σε απόσταση από τα φυσικά πεδία, αληθεύει η Θέση - "οι πλανήτες (και ιδιαίτερα τα αστέρια) δεν μπορούν να επηρεάσουν τη Γη μέσω ενεργειακών πεδίων". Εάν αυτοί οι περιορισμοί παραβιάζονται, δεν αποκλείονται άλλες εξηγήσεις σχετικά με την ύπαρξη πεδίων LRA. Είναι χρήσιμη η συζήτηση σε διαφορετικές κατευθύνσεις σκέψης.

DEBATE ON THE ENERGY-FREE FIELDS EXISTENCE, παρακαλώ, βλέπε εδώ

ΣΥΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΕΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ , παρακαλώ, βλέπε εδώ

                                      ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  (στα αγγλικά) 


Το άρθρο περιγράφει τα πραγματικά δεδομένα σχετικά με την επιρροή του Ήλιου, της Σελήνης, των πλανητών, των αστεριών στη σεισμική δραστηριότητα.
Το άρθρο αυτό έχει επιβεβαιώσει στατιστικά αξιόπιστα τις επιδράσεις του πλανήτη Άρη και του Ήλιου στη σεισμική δραστηριότητα στην υποπεριοχή της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και εν μέρει στο Μεξικό, στην υποπεριοχή της Ιαπωνίας και στο σύνολο του πλανήτη. Αναφέρονται γενικές ιδιότητες και ορισμένες διαφορές των επιρροών του Άρη και του Ήλιου στη σεισμική δραστηριότητα. Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία που έχουν ληφθεί επιβεβαιώνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιδράσεις του Άρη στην σεισμική δραστηριότητα είναι ισχυρότερες από την επίδραση του Ήλιου. Στο πλαίσιο της κλασσικής (μη κβαντικής) θεωρίας πεδίου, από αυτά τα δεδομένα προκύπτει η ύπαρξη πεδίων μεγάλης εμβέλειας, δηλαδή LRA-πεδίων (από τα αγγλικά Long-Range Action fields - πεδία μεγάλης εμβέλειας δράσης). Προηγουμένως, ο συντάκτης ανέπτυξε ένα φυσικό μοντέλο LRA-πεδίων ως λογική συνέπεια πειραματικών και παρατηρητικών δεδομένων. Αυτό το μοντέλο αποκαλύπτει τη δομή, τις συγκεκριμένες ιδιότητες και τις συνθήκες για την εμφάνιση των LRA-πεδίων. Το φυσικό μοντέλο των πεδίων LRA προβλέπει και επιτρέπει σε κάποιον να εξηγήσει σωστά τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιδράσεων των πλανητών και άλλων ουράνιων σωμάτων στην σεισμική δραστηριότητα. Η παρακολούθηση των LRA-πεδίων ανοίγει νέες προοπτικές για την πρόβλεψη των σεισμών και του ηλιακού καιρού, νέες προοπτικές για την παρακολούθηση των εσωτερικών διεργασιών της Γης και των ουράνιων σωμάτων, καθώς οι διακυμάνσεις των LRA-πεδίων αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες των πηγών τους.

Η ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΑΔΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ).

 

Στην κβαντική φυσική παραμένει ακατανόητο το πιο σημαντικό πράγμα, δηλαδή, πως προκύπτουν κβαντισμένες και όχι συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις, τα κβαντικά άλματα, πώς πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις εκεί όπου δεν δρουν τα φυσικά πεδία όλων των γνωστών στην ακαδημαϊκή φυσική αλληλεπιδράσεων (συζευγμένες κβαντικές καταστάσεις), γιατί προκύπτει ο δυϊσμός των κυμάτων-σωματιδίων κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τέλος, η κβαντική θεωρία παραμένει φαινομενολογική (υπενθυμίζουμε τουλάχιστον τα αξιώματα του Bohr, το Postulate της αντιστοιχίας των εξισώσεων της κβαντικής και της κλασικής φυσικής).

Ο Feynman περιγράφει τελικά την κατάσταση ως εξής: «Νομίζω ότι μπορώ υπεύθυνα να δηλώσω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει την κβαντική μηχανική. Αν είναι δυνατόν, σταματήστε να ρωτάτε τον εαυτό σας: «Πώς είναι δυνατόν αυτό;» - γιατί θα οδηγηθείτε σε ένα αδιέξοδο, από το οποίο κανείς δεν έχει βγει ακόμα ». Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο και κάνει ένα βήμα για να σπάσει το αδιέξοδο. Το άρθρο παρουσιάζει τα εξής. Λόγω της φαινομενολογικής φύσης της κβαντικής θεωρίας, η κβαντική φυσική, πρώτον, έχει χάσει τη θεμελιώδη πρόοδο της κβαντικής θεωρίας. Δεύτερον, η κβαντική φυσική έχει χάσει τη θεμελιώδη πρόοδο στην ανάπτυξη των κβαντικών τεχνολογιών και των πρακτικών εφαρμογών της κβαντικής φυσικής (αντίθετα με τη γνωστή δικαιολογημένη θέση: «για να φτάσουμε από το σημείο Α στο σημείο Β, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ξέρει τι συμβαίνει κάτω από τον καπό του αυτοκινήτου του»). Αυτό οφείλεται στη θεμελιώδη ατέλεια της κβαντικής θεωρίας. «Κοιτώντας κάτω από το καπό ενός αυτοκινήτου», ήταν δυνατόν να δούμε κάποιους παράγοντες-αιτίες της κβαντικής φυσικής, άγνωστες στην ακαδημαϊκή επιστήμη. Αυτοί οι παράγοντες-αιτίες δουλεύουν στην κβαντική φυσική και, κυρίως, είναι σε θέση να ελέγχουν τις διαδικασίες της κβαντικής φυσικής. Αυτοί οι παράγοντες-αιτίες παρέχουν τη σύμπλεξη των κβαντικών καταστάσεων πέρα από την επίδραση όλων των αλληλεπιδράσεων γνωστών στην ακαδημαϊκή φυσική. Οι διοικούσες επιδράσεις τους εντοπίζονται στο δυισμό κύμα-σωματίδιο και αποτελούν τη βάση του δυισμού.

                                                                                                                                                               

Η  ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στα άρθρα που περιγράφονται παραπάνω, κατά την πορεία, προκύπτει το πρόβλημα της ύπαρξης μιας σχετικιστικής μάζας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη της σχετικιστικής μάζας και η ισοδυναμία της με την ενέργεια έχει απορριφθεί στο πλαίσιο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας (ΕΘΣ). Η σχετικιστική μάζα αφαιρείται από εγχειρίδια και βιβλία για την ΕΘΣ. Στο άρθρο

 

Η ΕΝΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 

γίνεται μια ανάλυση αυτής της άρνησης. Είναι μια μετάφραση στα ελληνικά ενός αγγλόφωνου άρθρου. Εξ ορισμού, η μάζα είναι ένα μέτρο αδράνειας. Επομένως, όπου υπάρχει αδράνεια, πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο αυτής της αδράνειας, δηλαδή μάζα. Σε σχετικιστικές ταχύτητες, υπάρχει αδράνεια. Επομένως, στην ΕΘΣ πρέπει να υπάρχει σχετικιστική μάζα. Το άρθρο δείχνει ότι τα συμπεράσματα των υποστηρικτών της άρνησης προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των απαιτήσεων ορθότητας. Οι ιδρυτές της ΕΘΣ αρχικά είχαν δίκιο. Με τη σωστή προσέγγιση, η σχετικιστική μάζα επιστρέφει στη ΕΘΣ, είναι ένα μέτρο αδράνειας στη ΕΘΣ και είναι ισοδύναμη με τη βαρυτική μάζα, αλλά στη ΕΘΣ δεν είναι βαθμωτό μέγεθος, αλλά  συνιστώσα του τετραδιανύσματος (4-vector). Δεδομένου ότι η σχετικιστική μάζα είναι ένα στοιχείο του 4-vector, η θεμελιώδης ισοδυναμία του μέτρου της αδράνειας και της ενέργειας ισχύει για κάθε ταχύτητα (μικρότερη ή ίση με την ταχύτητα του φωτός). Η προαναφερθείσα άρνηση δεν είναι αβλαβής για την επιστήμη, καθώς κλείνει το δρόμο προς κάποια βασική έρευνα και δημιουργεί σύγχυση στα μυαλά των σπουδαστών.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ 2019  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   ΒΛ. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΗ-ΕΝΕΡΓΙΑΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΚ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΟ 2009, στα ρώσικα) 

 

Σύμφωνα με τα πειράματα, οι επιδράσεις των LRA-πεδίων στις γήινες διεργασίες έχουν το ακόλουθο χαρακτηριστικό ενεργειακό γνώρισμα. Η υποτιθέμενη αμελητέα ενέργεια των επιρροών των LRA-πεδίων δεν μπορεί να εξηγήσει τα παρατηρούμενα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει εξάρτηση των αποτελεσμάτων της επίδρασης από το λόγο της εκτιμώμενης ενέργειας επίδρασης και της ενέργειας των διαδικασιών στις οποίες πραγματοποιείται η επίδραση. Η προβλεπόμενες ενεργειακές αμελητέες επιδράσεις των LRA-πεδίων ξεχωρίζουν έντονα στο φόντο των εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια φορές πιο ισχυρών επιρροών άλλων πεδίων. Εδώ παρατηρούμε την απουσία οποιασδήποτε αντιστοιχίας μεταξύ της υποτιθέμενης αμελητέας ενέργειας των επιδράσεων του πεδίου LRA και των αποτελεσμάτων των επιρροών, σαν να μην παίζει κανένα ρόλο το μέγεθος της υποτιθέμενης αμελητέας ενέργειας των πεδίων LRA. Η δομή, κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες και οι συνθήκες για την εμφάνιση των LRA-πεδίων "εξάχθηκαν " από τα διαθέσιμα δεδομένα [20 -22, 24, 25, 27]. Ως αποτέλεσμα, κατασκευάστηκε ένα φυσικό μοντέλο LRA-πεδίων ως λογική συνέπεια των πειραματικών δεδομένων [20-22, 24, 25, 27]. Το φυσικό μοντέλο αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών διαφορετικών τύπων πεδίων μεγάλης εμβέλειας. Σύμφωνα με το φυσικό μοντέλο, τα LRA-πεδία έχουν ένα δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα: υπό ορισμένες συνθήκες, τα LRA-πεδία αλληλεπιδρούν μη γραμμικά και δημιουργούν σύντομες αιχμές των επιδράσεών τους. Το φυσικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κύκλων και των στιγμών αυτών των ριπών [20-22, 25, 27]. Σύμφωνα με το αναπτυγμένο φυσικό μοντέλο, το LRA-πεδίο εξαρτάται από τις εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις της πηγής του, από τη δομή και τις διαδικασίες που εμφανίζονται σε αυτό. Επομένως, μπορούμε να ελπίζουμε ότι η χρήση των LRA-πεδίων θα ανοίξει νέες δυνατότητες για τη μελέτη των εσωτερικών διεργασιών των ουράνιων σωμάτων και της Γης και για την πρόβλεψη σεισμών και ηλιακών εκλάμψεων [21, 23]. Σύμφωνα με το φυσικό μοντέλο, όλα τα φυσικά σώματα έχουν LRA-πεδία. Η ανασκόπηση περιγράφει τις λεπτομέρειες του φυσικού μοντέλου, τα πειραματικά δεδομένα και δίνει μια αντικειμενική επιστημονική αξιολόγηση της αστρολογίας. Την αναθεώρηση δείτε:

                                               για τους φυσικούς δείτε εδώ, file PDF 714 KB

                        για τους αστρολόγους δείτε εδώ, file PDF 732 КВ

                        την πλήρη έκδοση της αναθεώρησης δείτε εδώ file PDF 694 KB

ΠΕΡΙ  ΤΟΥ  ΔΥΩ  ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ  ΠΕΔΙΟ  ΤΗΣ  ΓΗΣ  KAI  ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ διαβάστε εδώ file PDF 615 KB

*************************************

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ.

Η εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης στην επιστημονική ανάλυση της αστρολογίας έχει ως εξής. Αν και η αστρολογία δεν είναι επιστήμη, δεν αποκλείεται το σύνολο των επιστημονικά αναπόδεικτων παρατηρούμενων δεδομένων της αστρολογίας (ΕΠΔΑ), να περιέχει χρήσιμες για την επιστήμη πληροφορίες περί των άγνωστων για την φυσική πεδίων. Τα θεμελιώδης, τα πιο πατροπαράδοτα παρατηρούμενα δεδομένα της αστρολογίας μετατρέπονται κατά τη φυσική τους έννοια σε δύο, όχι αστρολογικά, αλλά καθαρά φυσικά αξιώματα (Postulates). Από τα αξιώματα συνεπάγονται οι φυσικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να εξακριβωθούν στα φυσικά πειράματα. Ως αποτέλεσμα, ανοίγουν οι δυνατότητες για τον έλεγχο της αστρολογίας όχι με ασαφείς ψυχολογικές παρατηρήσεις, αλλά με ένα ακριβές άμεσο φυσικό πείραμα. Προέκυψε ένα φυσικό μοντέλο ως λογική συνέπεια των Αιτημάτων (αξιωμάτων). Αποδεικνύεται ότι αυτό το μοντέλο συμπίπτει με το μοντέλο που ακολουθεί λογικά από το πειραματικό υλικό, αλλά με τη μόνη διαφορά: προς το παρόν,  από τα Αξιώματα προέκυψαν περισσότερες  πλέον πληροφορίες περί των ερευνούμενων πεδίων, απ’ ότι απ’ την πειραματική ύλη. Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες των Αιτημάτων προβλέπουν τα αποτελέσματα των υπαρχόντων και μελλοντικών πειραμάτων. Π.χ., το παλινδρομικό εφφέ ανακαλύφθηκε μόλις τώρα από το Σνολ,  αυτό όμως είναι συνέπεια ενός απ’ τα Αιτήματα. Ή, από τα Αιτήματα, έπεται ότι το ερευνούμενο πεδίο δημιουργείται, συνάμα, από την περιστροφική κίνηση του σώματος, και αυτό είχε διαπιστωθεί από τους πειραματιστές  στις εργαστηριακές συνθήκες, κ.τ.λ.

Θα έλεγε κανείς – η αστρολογία θριαμβεύει. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα των χρήσιμων πληροφοριών και η ορθότητα των εκλεγμένων από τον συντάκτη επιστημονικών δεδομένων παρατήρησης (ΕΠΔΑ) δεν σημαίνει την αξιοπιστία του ΕΠΔΑ γενικώς. Μια λεπτομερής μελέτη των συνεπειών των Αιτημάτων δείχνει ότι οι σημαντικότεροι δομικοί κανόνες της αστρολογίας είναι αντίθετοι με τις αρχικές δομικές διατάξεις που καθορίζονται στα Αιτήματα. Η εσωτερικές αντιφάσεις προέκυψαν επειδή η αστρολογία δεν ακολούθησε τις αρχές της οικοδόμησης οποιασδήποτε επιστήμης. Οι σημαντικότεροι κανόνες της αστρολογίας δεν εισήχθησαν ως συνέπεια των αρχικών τους θέσεων, αλλά ανεξάρτητα, θα λέγαμε "από την πλευρά", χωρίς συντονισμό με τις αρχικές θέσεις της αστρολογίας και χωρίς κατάλληλη επιστημονική επαλήθευση των ΕΠΔΑ. Είναι ενδιαφέρον ότι στην διάρκεια χιλιετιών οι αστρολόγοι δεν είχαν αντιληφθεί την αντιφατικότητα των σημαντικότερων κανόνων τις αστρολογίας προς τις ίδιες αρχικές της θέσεις. Τελικά, όπως και στο Γκοκλέν (ο μόνος που πραγματοποίησε πραγματικά επιστημονικό έλεγχο της αστρολογίας), προκύπτει γενικό συμπέρασμα: πολλές νομοτέλειες της αστρολογίας δεν επιβεβαιώνονται, άλλες νομοτέλειες επιβεβαιώνονται με επιστημονική επαλήθευση. Επομένως, η αστρολογία δεν είναι μια επιστήμη, αλλά μια πολύτιμη προ-επιστήμη, κάτι σαν αλχημεία (με μια καλή έννοια), που ήταν ο πρόδρομος της χημείας. Απ’ την άλλη μεριά, δυνάμει των λεγόμενων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σύνολο των ΕΠΔΑ περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για την επιστήμη για να σχηματιστεί μια επιστημονική υπόθεση εργασίας σχετικά με τις ιδιότητες των υπό μελέτη πεδίων. Και αντιθέτως,  βάσει της επιστημονικής μελέτης των αρχικών παρατηρητικών δεδομένων της αστρολογίας, τουλάχιστον η δομική βάση της αστρολογίας έχει σαφείς προοπτικές προσέγγισης προς την επιστημονική κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες εκ των ΕΠΔΑ είναι χρήσιμες για την επιστήμη και η επιστήμη αποδείχνεται χρήσιμη για ένα λογικό μετασχηματισμό της αστρολογίας. Δυνάμει του λεγόμενου, η αστρολογία, εύκολα μπορεί να υποβληθεί σε κριτική εκ της επιστημονικής απόψεως. Αλλά, ελπίζουμε, έχει βρεθεί ένα κλειδί στην παραγωγική αλληλεπίδραση της επιστήμης και της αστρολογίας. Το άρθρο για αυτό:

«Η  ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΤΑ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΥΟ  ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ  ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ  ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»  Μπορείτε να διαβάσετε εδώ file PDF 1,04 MB και εδώ  file WORD 1,27 MB

 

Αλλά οι δομική κανόνες της αστρολογίας επιτρέπουν μια τέτοια διόρθωση που εξαλείφει τις σημειούμενες εσωτερικές αντιφάσεις της αστρολογίας και καθιστά την αστρολογία αρμονική και συνεπή στις πιο σημαντικές δομικές της θέσεις.

 **************************************

Τις πρακτικές συστάσεις για την πραγματοποίηση αυτής της προσαρμογής, βλ. εδώ file PDF, 514 KB., (στα ρώσικα)

              *************************************

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ δείτε εδώ, αρχείο PDF 655 KB. , (στα ρώσικα)


ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΔΙΩΝ. Έτσι, κατασκευάστηκαν δύο φυσικά μοντέλα πεδίων μεγάλης εμβέλειας: το πρώτο ως λογική συνέπεια των δεδομένων των φυσικών πειραμάτων, το δεύτερο ως λογική συνέπεια των Αιτημάτων βασιζόμενων στην αναθεώρηση των αρχικών στοιχείων της αστρολογίας σε φυσικούς ισχυρισμούς. Αυτά τα μοντέλα σε κάτι αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά, βασικά, το δεύτερο μοντέλο δίνει και επεκτείνει σημαντικά τις ιδιότητες του πρώτου μοντέλου. Τα δύο μοντέλα συγκλείνουν στα συμπεράσματά τους, προχωρώντας από διαφορετικές αρχικές θέσεις και προχωρώντας το ένα προς το άλλο.

 

Η αστροφυσική επίμονα υποστηρίζει την Θέση: οι πλανήτες δεν μπορούν να επιδρούν πάνω στην Γη. Και αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Πράγματι, η ολική ροή ενέργειας του πεδίου (γνωστού ή άγνωστου μέχρι στιγμής), διασχίζουσας την επιφάνεια τού μετώπου του, υποχρεώνεται να συντηρείται και να διαμερίζεται επί της επιφάνειας τού μετώπου, ταχέα αυξανόμενης με την απομάκρυνση από την πηγή ως r2 (στην περίπτωση της σφαιρικότητάς του, όπου r –είναι η απόσταση από τη σημειακή πηγή του πεδίου). Επομένως, υποχρεώνεται να μειώνεται  ταχέως (ως 1/r2 ή και πιο γρήγορα) η πυκνότητα τής ροής ενέργειας τού πεδίου, μαζί της και η ένταση τού ενεργειακού πεδίου. Οι αντίστοιχες αριθμητικές εκτιμήσεις φέρνουν την αστροφυσική στις εν λόγο Θέσεις. Αλλά η αστροφυσική παρασιωπάει το εξής: η Θέση αυτή είναι σωστή στην τάξη των ενεργειακών πεδίων. Τα επιστημονικά πειράματα και οι παρατηρήσεις μαρτυρούν υπέρ της επιρροής των πλανητών και των pulsars πάνω στην Γη. Οπότε εγείρεται το δίλημμα: είτε η αστροφυσική έχει δίκαιο στην τάξη των ενεργειακών πεδίων, και, επομένως, υπάρχουν πεδία εκτός της τάξης αυτής (κατά του ορισμού, μη  ενεργειακά πεδία), είτε η  αστροφυσική δεν έχει δίκαιο. Οι γνωστοί νόμοι της φυσικής δεν απαγορεύουν την ύπαρξη των μη ενεργειακών επιδράσεων και πεδίων. Όπως είχε σημειώσει ο Σνολ, εντοπίστηκαν κάποιες τηλενδεικτικές καθολικές μη ενεργειακές επιδράσεις, η οποίες συγχρόνως επιδρούν στα προτσές διάφορης πλέον φύσεως. Επομένως, υπάρχει κάποια ουσία – κάποιο φυσικό πεδίο, το οποίο μεταφέρει αυτές τις άνευ ενέργειας επιδράσεις. Το τελευταίο πεδίο επίσης πρέπει να είναι μη ενεργειακό για να μην έρχεται σε αντίφαση με την αναφερόμενη θέση της αστροφυσικής και με την  αρχή διατήρησης της ενέργειας. (Οι μη-ενεργειακές επιδράσεις δεν μπορούν να μεταβάλλουν την ενέργεια των διεργασιών, μπορούν όμως να  διέπουν τις διεργασίες, π.χ., συνδέοντας  και αποσυνδέοντας την  μετατροπή ενέργειας από ένα είδος σε άλλο. Υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις μη-ενεργειακών διευθύνσεων). Η αποτρόπαια αντίληψη περί των μη ενεργειακών πεδίων, φυσικά, θα πρέπει να διαταράζει τους περισσότερους φυσιοδίφες, όμως πρέπει να διερευνηθεί σοβαρά, διότι λογικά προκύπτει από το πείραμα και τις υπάρχοντες επιστημονικές αντιλήψεις της αστροφυσικής. Οι μελέτες έδειξαν, ότι από τη μη ενεργειακότητα  των πεδίων συνεπάγονται οι μοναδικές δυνατότητες τροποποίησης των ζωτικών τεχνολογιών, που υπογραμμίζει εκ νέου την αναγκαιότητα της διαμόρφωσης στο ζήτημα περί των μη ενεργειακών πεδίων. Λεπτομερώς βλέπετε, παρακαλώ, το άρθρο

«ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΞΗΣ  ΕΚ  ΤΟΥ  ΜΑΚΡΟΘΕΝ  ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΠΛΑΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ  Η  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ»   file PDF 1,79 ΜB

                           

                                                              *********************************

Ταυτόχρονα, τα φυσικά μοντέλα που κατασκευάζονται εδώ δεν αποκαλύπτουν τη φυσική φύση των πεδίων μεγάλης εμβέλειας. Ισχύουν ανεξαρτήτως είναι τα πεδία ενεργειακά ή μη ενεργειακά, ηλεκτρομαγνητικά, βαρυτικά ή οποιαδήποτε άλλα. Τα μοντέλα δίνουν μόνο τις ιδιότητες και τις συνθήκες δημιουργίας των πεδίων, ως λογική συνέπεια των πειραματικών δεδομένων ή των Αξιωμάτων, ανεξαρτήτως της φύσης των πεδίων. Ως εκ τούτου, σωστά είχε αναφέρει ο Α.Α.Αρταμόνοβ, αυτά τα μοντέλα μπορούν να συμπεριληφθούν ως ένα μπλοκ σε οποιαδήποτε μελλοντική θεωρία που εξηγεί τις ιδιότητες και τη φυσική φύση των υπό εξέταση πεδίων.

 

ΕΧΟΥΝ,  ΑΡΑΓΕ, ΑΥΤΕΣ  ΟΙ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΡΑΧΤΙΚΗ  ΣΗΜΑΣΙΑ; Αυτές οι μελέτες που ξεκινήσανε ως καθαρά ακαδημαϊκές και ως έρευνες αναζήτησης, γρήγορα αρχίζουν να αποκτούν πραχτική σημασία για την πρόγνωση των σεισμών, για την κατανόηση των μεταβολών στην κατάσταση των ζωντανών συστημάτων, την ανίχνευση των κινήσεων και των διανομών των υπόγειων υδάτων και των ρευστών κάτω του φλοιού της Γης, για την κατανόηση της φύσης και της επίδρασης των, έτσι λεγόμενων, γεοπαθογόνων  ζωνών κ.τ.λ. -  βλ. εδώ,  file PDF, 603 KB   και   file PDF 1,04 ΜB  

Η ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΜΗ-ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ. Για χιλιάδες χρόνια, οι παραστάσεις του μη-υλικού κόσμου υπήρξαν με τη μορφή πίστης σε διάφορες θρησκείες. Από την αρχαιότητα, το θέμα της ζωής μετά το θάνατο έχει συζητηθεί αρκετά σοβαρά. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι το ζήτημα της ύπαρξης του άυλου κόσμου είναι ζωτικής σημασίας. Ο συγγραφέας αναρωτήθηκε  γιατί η επιστήμη παραμένει στο περιθώριο, γιατί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ανάπτυξης των φυσικών επιστημών δεν εμφανίστηκαν τουλάχιστον οι αρχές της φυσικής του μη-υλικού κόσμου, αν και πολλοί επιστήμονες είναι πιστοί. Φυσικά, οι φυσικοί δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν σε αυτήν την προσπάθεια. Αλλά, πέρα ​​από αυτό, υπάρχει μια από προεπιλογή πεποίθηση, ευρέως διαδεδομένη, ότι ο άυλος κόσμος είναι αγνώσιμος και ότι δεν μπορεί να μελετηθεί με τη βοήθεια των υλιστικών επιστημών. Πώς να ξεπεραστεί αυτή η προφανής αδυναμία συζητείται στο βιβλίο.

«ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί εδώ, αρχείο PDF 731 KB.

Στο βιβλίο η λύση του προβλήματος στηρίζεται στην πλούσια ιστορική εμπειρία ανάπτυξης της φυσικής, όταν επανειλημμένα το πλέον πιο ακατόρθωτο και απίθανο καθίσταται πραγματικό και εμφανές. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις κυριαρχούσες στους κόλπους των θετικών επιστημών, όλα τα αντικείμενα τα οποία μελετούν οι νυν θετικές επιστήμες  (τεχνικά αντικείμενα, πλανήτες, αστέρες, βιολογικοί ιστοί και κύτταρα, ηλεκτρικά, μαγνητικά, πυρηνικά πεδία κ. τ. λ.) κατέχουν ενέργεια Ε. Επομένως,  θα είναι εντελώς φυσιολογικό, συγκεκριμένα να αποκαλέσουμε υλικό κόσμο εκείνον τον κόσμο  αντικειμένων, που κατέχει ενέργεια. Τότε είναι εντελώς φυσιολογικό να ονομάσουμε άυλο τον κόσμο αντικειμένων, που δεν έχει ενέργεια, δηλαδή  αντικειμένων όπου η ενέργεια (επομένως και η μάζα) ισούται με μηδέν Ε=0. Η μελέτη των μη ενεργειακών δυο συνιστωσών πεδίο θα σημαίνει ένα παράδειγμα μελέτης των μη υλικών  αντικειμένων.
                                                                

                                            *****************************

Στις επιστημονικές συζητήσεις με τους ειδικούς, επίσης στα σεμινάρια και συνέδρια, ταχτικά προκύπτουν, στην ουσία, οι ίδιες ερωτήσεις. Τις απαντήσεις στις ταχτικά υποβαλλόμενες ερωτήσεις βλέπεται, στο άρθρο:

 «ΟΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΟΙ ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ, ΤΑΧΤΙΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» . file PDF, 448 KB   

                                                       *****************************

Βασίλιεβ Σ.Α. «ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ  ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ »  file PDF  374 KB (στα ρώσικα). Αν κυτάξει κανείς προσεκτικά, το ζήτημα αυτό  δεν φέρει  ορολογικό χαρακτήρα, αλλά  αποτελεί ζήτημα αρχής.

                                                      ********************************

Ένα ακόμη παλαιότερο άρθρο για το ίδιο θέμα, αλλά με διαφορετική λογική και με λεπτομερή περιγραφή των c-συστημάτων

Τι είναι η αστρολογία από την άποψη της επιστήμης; - το αρχικό άρθρο, γραμμένο όταν πολλά γνωστά πράγματα ήταν  ακόμα άγνωστα για τον αυτουργό.

                                    *********************************

Βασίλιεφ Σ.Α. «Η  ΦΥΣΙΚΗ  ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» (ξαναεπεξεργασμένο κείμενο)  -  file WORD 333 KB.

Βασίλιεφ Σ.Α. «Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ  ΟΙΚΩΝ» - Η φυσική των μυστηρίων της αστρολογίας (συνέχεια) - file WORD 447 KB.

                                    ********************************

ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (στα ρωσικά)

                                                                                            

Βασίλιεφ Σ.Α. «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΛΛΟΥΣ  ΠΛΑΝΗΤΕΣ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΡΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ» (στα ρωσικά). - file WORD 159 KB.

                               *********************************

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 1. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΫΛΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - file WORD 38 KB.